แบบประเมินความเสี่ยงก่อนการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และคำยินยอมในการรับวัคซีน

กรุณากรอกตัวเลข 13 หลัก ไม่ต้องใส่ -

โปรดอ่านเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ก่อนทำแบบประเมิน