คำแนะนำสำหรับผู้บริจาคเลือด

 1. หากท่านรู้สึกไม่สบาย ควรพักผ่อน ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการบริจาคเลือด
 2. ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนการบริจาคเลือด
 3. ควรรับประทานอาหารภายใน 4 ชั่วโมง ก่อนการบริจาคเลือด
 1. เข้าไปที่เมนู "นัดหมายบริจาคเลือด"
 2. ทำแบบประเมินคุณสมบัติผู้บริจาคเลือด
 3. กรอกชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ
 4. เข้ารับบริการในวัน/เวลาที่ท่านได้จองคิวไว้
  กรุณาเตรียม
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • มือถือสมาร์ทโฟน (ถ้ามี)
 5. เข้าไปที่เมนู "เข้ารับบริการ" และแสดงหน้าจอแก่เจ้าหน้าที่
 1. เข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบนัดหมาย / เปลี่ยนวัน / ยกเลิกนัด"
 2. เลือก "เปลี่ยนวัน/เวลา" หรือ "ยกเลิกนัด"
 3. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"
 • ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช

  อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3

  โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 • ติดต่อสอบถาม

  02-414-0100, 02-414-0102

  เวลา 8.30-16.00 น. (วันและเวลาราชการ)