เลือกพิพิธภัณฑ์ที่สนใจ

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

  • ผู้ใหญ่ 100.00
  • |
  • เด็ก 30.00

จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลังตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน และให้ความรู้เชิงลึกทางวิชาการแพทย์